ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

 

De afspraken en keuzes die jullie maken over de verdeling van zaken, zoals o.a. de woning, financiële zaken, spaargeld en alimentatie, worden in een vaststellingsovereenkomst (een convenant) opgenomen. Wij zijn jullie hierbij behulpzaam en stellen dit convenant op. De advocaat waar wij mee samenwerken zorgt ervoor dat de echtscheidingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst en het eventuele ouderschapsplan voldoet aan alle juridische eisen en dient het verzoek tot ontbinding in bij de rechter.

Dit convenant gaat samen met eventueel het ouderschapsplan naar de rechtbank, dit heet een verzoekschrift. De rechtbank behandelt je verzoekschrift en maakt dan een beschikking. De beschikking moet nog worden ingeschreven bij de gemeente waar jullie destijds zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, daarna is de echtscheiding officieel.

Indien je nadien samen nieuwe afspraken maakt, hoeven deze niet perse naar de rechtbank, je kunt ze ook onderling vastleggen. In onze gesprekken komen al deze facetten naar voren.