Hoe verloopt een mediation?

Onder leiding van een mediator wordt er een aantal gesprekken gevoerd. Gemiddeld zijn er 2 tot 5 gesprekken nodig die ongeveer anderhalf uur duren. In het eerste gesprek wordt er aandacht besteedt aan de spelregels van mediation. Deze staan vermeldt in een mediationovereenkomst die tevens wordt ondertekend door beide partijen. Daarnaast wordt in dit eerste gesprek besproken welk conflict er nu eigenlijk speelt. In de overige gesprekken wordt er stapsgewijs naar een oplossing gezocht waar beide partijen vrede mee hebben. Hiervoor worden de belangen van beide partijen in kaart gebracht, wordt er gewerkt aan een betere communicatie en worden de gevonden oplossingen gecontroleerd op haalbaarheid. Eventueel kan een derde persoon ingeschakeld worden om dit te checken. Dit kan bijvoorbeeld een financieel adviseur of advocaat zijn. Alles wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.