KINDERALIMENTATIE

De kosten voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen moeten door beide ouders gedragen worden, ook als ze uit elkaar gaan. Dat is verplicht totdat de kinderen 21 jaar worden.

De afspraken over kinderalimentatie en over wie wat betaalt, worden vastgelegd in het ouderschapsplan. De ouder bij wie de kinderen wonen, ontvangt meestal kinderalimentatie van de ouder met wie een omgangsregeling c.q. zorgregeling is afgesproken. Bij co-ouderschap wordt de kinderalimentatie anders berekend, omdat de kinderen dan ongeveer evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen.

Uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kinderalimentatie is dat de kinderen er na de scheiding niet (al te erg) op achteruitgaan. Bij de bepaling van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de kosten van de kinderen. Uiteraard dient bij de bepaling van de alimentatie te worden gekeken naar de draagkracht (de financiële mogelijkheden) van de ouders. Welke partner hoeveel kinderalimentatie moet betalen hangt dan ook af van beide aspecten. Er wordt ook gekeken naar toeslagen als kinderbijslag of studiefinanciering.