KINDEREN

Ben je of zijn jullie van mening dat je kind behoefte heeft aan een gesprek met een neutrale professionele derde, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben veel ervaring met praten met kinderen en hebben hier speciale cursussen voor gehad. Wij werken vanuit een speciale methodiek om met kinderen in gesprek te gaan, waarbij de behoeften van het kind centraal staat. 

Gesprekken met kinderen worden o.a. gevoerd met behulp van de spelvorm Mijn Leven. Mijn Leven is een oplossingsgericht gesprekshulpmiddel waarbij het kind zijn of haar zorgen, leuke kanten en wensen aan kan geven over zijn of haar thuissituatie.

Een aantal thema’s komt daarbij standaard aan bod:

  • JIJ-zelf en de dingen die je meegemaakt hebt;
  • Zien en horen;
  • Regels;
  • Zorgen voor en belangrijke mensen.

Door de afgeronde trainingen zijn wij in staat om op een interactieve en oplossingsgerichte wijze samen met het kind de krachten, zorgen en wensen die het kind heeft ten aanzien van de eigen situatie in kaart te brengen.

Zowel mw. Massicott als mw. do Rosario zijn, door het volgen van de training Mijn Leven, oplossingsgericht praten met kinderen, gecertificeerd en daarmee bevoegd de spelvormen Mijn Leven en Mijn Leven met gescheiden ouders te gebruiken.

Soms kan het gebeuren dat een scheiding zo beladen is en veel met zich meebrengt dat de belangen van het kind voor een periode uit het oog verloren zijn. Ook kan het zo zijn dat ouders te dicht staan bij het kind en dat het kind beide ouders niet wil afvallen of niet helemaal durft te vertellen wat hem of haar dwars zit of wat het kind zou willen. 

Als ouders uit elkaar gaan en / of gaan scheiden, heeft dit grote impact op het welbevinden van het kind. Dit is niet altijd merkbaar en soms wel. Te denken valt aan het gedrag op school, introvert, extravert gedrag etc. Het kind heeft wellicht het idee dat het nergens terecht kan om zijn of haar verhaal te doen, zonder iemand te kwetsen of dat er een emotionele oordeel aan vast zit. Als ouder is het dan het beste om jouw kind met een professionele derde te laten praten, zodat jouw kind niet emotioneel vast komt te zitten met alle gevolgen van dien. Een dergelijk gesprek wordt altijd teruggekoppeld aan beide ouders.

Een gesprek met een kind kan gedurende het hele mediationtraject ingezet worden en/ of los geboekt worden. Een kindgesprek kost 50 euro exclusief btw ongeacht de tijdsduur van het gesprek.