OMGANGSREGELING C.Q. ZORGREGELING

Als er geen sprake is van co-ouderschap moet er een omgangsregeling c.q. zorgregeling worden opgesteld. We spreken van een zorgregeling als er sprake is van gezamenlijk gezag tussen ouders en er een regeling dient te komen. We spreken van een omgangsregeling als één van de ouders geen gezag heeft en er een regeling dient te komen. 

De kinderen wonen dan bij één van de ouders. Die ouder neemt dan de dagelijkse verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling c.q. zorgregeling.

Er zijn geen wettelijke regels over hoe zo een regeling eruit moet zien. Jullie kunnen dat dus samen opstellen. Een regeling die vaak voorkomt is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. De andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen. Jullie kunnen in overleg samen tot een omgangsregeling c.q. zorgregeling komen die het beste bij jullie kind en het beste bij jullie situatie past. Dit alles kan worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Een duidelijk en door jullie allebei opgestelde omgangsregeling c.q. zorgregeling voorkomt ook ruzie en onenigheid.