Op welke manier eindigt de mediation?

Er zijn 5 verschillende manieren waarop mediation kan eindigen:

1. Het conflict is volledig opgelost en alles wordt vastgelegd in een overeenkomst; 2. Het conflict is gedeeltelijk opgelost. Er wordt een alternatieve procedure gestart; 3. Er wordt gekozen voor externe ondersteuning (therapie, management-advies); 4. Eén van de partijen besluit te stoppen met mediation. Een conflict blijft daarmee onopgelost. Eventueel wordt een civiele procedure gestart;                                    5. Voortijdige beëindiging van mediation door de mediator.