OUDERSCHAPSPLAN

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie minderjarige kinderen? Dan moeten jullie samen een ouderschapsplan maken. Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met of zonder gezamenlijk gezag en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.  In het plan worden de afspraken vastgelegd die jullie met betrekking tot de kinderen maken.

Het ouderschapsplan wordt in principe gemaakt totdat kinderen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Ook daarna is het belangrijk om goede afspraken te maken, maar die maken jullie dan veelal rechtstreeks met jullie kinderen.

Door een goed en zorgvuldig opgezet ouderschapsplan te maken, laat je jullie kinderen zien dat je, ook na de scheiding, er samen alles aan willen doen om de zorgtaak die jullie samen als ouders hebben, serieus te nemen, immers, jullie blijven wel altijd ouders.

In een ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

  • Hoe zijn de zorgtaken verdeeld?
  • Waar gaan de kinderen wonen en wanneer zijn ze bij de andere ouder?
  • Hoe houden jullie elkaar op de hoogte en hoe gaan jullie met elkaar overleggen over de kinderen?
  • Wie betaalt welke kosten en de manier waarop?

Ook kun je afspraken maken over:

  • De manier en stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich moeten houden.
  • Vakanties, school, medische kwesties en het contact van de kinderen met andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

Het is ook belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan, respectvol ouderschap noemen we dat. Samen met de mediator wordt er besproken hoe jullie met elkaar om willen gaan als bijvoorbeeld één van beiden een nieuwe partner krijgt. Na hoeveel tijd vertellen jullie dat aan elkaar? En wanneer vertellen jullie dat aan de kinderen? En op welke manier? Dit is vaak een gevoelig onderwerp en heeft tijd en aandacht nodig.

Een ander aspect van respectvol ouderschap is hoe je over elkaar praat. Misschien ben je nog boos op die ander, de relatie is immers net over. Hoe zorg je er voor dat je kinderen niets merken van jouw boosheid zonder dat zij het idee hebben dat zij ervan de oorzaak zijn? Kinderen blijven altijd loyaal naar beide ouders. Dus negatief spreken over die andere ouder is not-done.

Sterker nog; het komt jullie kinderen ten goede wanneer je het contact met de andere ouder alleen maar aanmoedigt, positief over die ander blijft praten…hoe moeilijk dat soms misschien ook is.

In het ouderschapsplan leg je in principe alles vast wat in het belang is van jullie kinderen. Daarom is een ouderschapsplan ook maatwerk; ieder kind is immers anders!

Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, moeten de afspraken die in het ouderschapsplan worden opgenomen, met de kinderen worden besproken. Dat is ook verplicht bij wet.  Dit is een belangrijk, maar tevens moeilijk gesprek. Het is belangrijk dat eigen emoties opzij worden gelegd en de kinderen niet het gevoel krijgen tussen jullie te moeten kiezen. 

Mediators & Coaches heeft daar begrip voor. Wij willen ouders hierin ontlasten en helpen. Wij bieden om deze reden aan om gedurende de mediationtrajecten een gesprek, in het kader van het ouderschapsplan, met de kinderen hebben. Zo kunnen jullie kinderen hun verhaal bij een neutraal persoon kwijt en worden ze meer betrokken bij de afspraken. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier, waarbij we kijken naar de leeftijd en de behoeftes van jullie kinderen.

Een ouderschapsplan dient, eventueel naarmate de kinderen groter worden en hun behoeften veranderen, aangepast te worden. Het is niet meer zo belangrijk om vast te leggen wie de oppas is, maar misschien wel hoe laat ze thuis mogen komen in het weekend. Of vanaf welke leeftijd ze een tatoeage mogen bijvoorbeeld.

Om die redenen spreken sommige ouders in het plan af dat ze in ieder geval ieder jaar even bij elkaar willen zitten om na te gaan of alle punten die in het ouderschapsplan staan nog kloppen. Mediators & Coaches is er dan ook om deze gesprekken te begeleiden. 

Een aangepast plan hoeft niet bij de rechtbank ingediend te worden. Jullie kunnen als ouders zelf bepalen wat je verandert en op welke manier. Misschien wel handig om de wijzigingen bijvoorbeeld in een email naar elkaar te bevestigen, dan ligt het ook vast.