PREMARITAL MEDIATION

 

Elke relatie verdient een premarital check!  

Wat is premarital mediation? 

Bij premarital mediation ga je samen als koppel in gesprek. Binnen dit mediationtraject worden persoonlijke wensen en behoeften naar elkaar uitgesproken waardoor verschillen en overeenkomsten op tafel worden gelegd. De gesprekken worden begeleid door een familiemediator.  

Veel conflicten in een scheidingssituatie zouden voorkomen kunnen worden als er bij de start van de relatie goede gesprekken over essentiële zaken waren gevoerd en hier goede afspraken over waren gemaakt. 

Fact check! 

Één op de drie huwelijken (zo’n 35%) eindigt in een echtscheiding, voor niet gehuwde stellen is dat minstens zoveel; 

Communicatie en financiële vraagstukken behoren in de top drie van redenen die tot een echtscheiding/ breuk hebben geleid. 

Bij premarital mediation wordt er om deze reden aandacht besteedt aan belangrijke aandachtsgebieden. Vooraf het premarital mediation traject bepaal je samen als koppel welke thema’s voor jullie relevant zijn om mee te nemen binnen het traject. Er kan gedacht worden aan o.a. deze thema’s : 

 • Communicatie; 
 • Financiën; 
 • Conflicten; 
 • Vrijetijdsbesteding; 
 • Taakverdeling binnen het huwelijk/ relatie; 
 • Wederzijdse verwachtingen van het huwelijk/ relatie 
 • Kinderen 
 • Geloofsovertuigingen etc. 

Waarom premarital mediation?

Verwachtingen over het huwelijk en/ of de relatie kunnen nogal eens uiteenlopen. Als beide partijen bepaalde verwachtingen hebben en deze verwachtingen niet worden gedeeld en/ of uitgesproken, kan het weleens zijn dat de verwachtingen niet met elkaar overeenkomen met als gevolg dat dit pas in de toekomst, soms na de bruiloft of pas nadat de koppel is gaan samenwonen aan het licht komt. Als er dan geen overeenstemming wordt bereikt, kan dit juist uitmonden in een conflict dat niet opgelost kan worden met als ergste gevolg een echtscheiding en/ of breuk. 

Op het moment dat er in een vroege stadium over deze onderwerpen wordt gesproken, komen er soms verschillen naar voren, waar je als koppel dan op een constructieve wijze over kan praten. Bij een premarital mediation leer je in eerste instantie veel over jezelf, maar ook over je partner. Daarnaast leer je goed te communiceren en hierdoor ook beter met je partner te communiceren waardoor je ook in staat bent om op adequate wijze om te gaan met mogelijke meningsverschillen. 

Voor wie is premarital mediation geschikt? 

Premarital mediation wordt ingezet bij koppels die van plan zijn om te trouwen, maar ook bij het gaan samenwonen en/ of bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Indien je als koppel niet de behoefte/ het plan hebt om te gaan trouwen, maar je toch relevante thema’s binnen jouw relatie wil bespreken in het bijzijn van een neutrale derde partij met als doel samen overeenstemming te bereiken en je relatie sterker te maken, ben je tevens ook welkom bij Mediators & Coaches.  

Hoe ziet een premarital mediationtraject eruit? 

 • Het premarital mediationtraject is een investering in jezelf en in jullie relatie. Tijdens het intakegesprek zal er in eerste instantie gekeken worden of er een klik is tussen de mediator en de koppel. Er worden immers persoonlijke onderwerpen besproken. Het premarital mediationtraject is daarnaast een intensief traject waarbij ook opdrachten gemaakt dienen te worden. Er wordt van partijen verwacht dat zij er serieus mee omgaan en bereid zijn om 100% te geven.  
 • De familiemediator zal vervolgens met de koppel kijken naar de gebieden die zij tijdens het traject aan bod willen laten komen. Bij Mediators & Coaches vinden we het belangrijk om dit in overleg te doen. Als koppel bepalen jullie waarover gesproken zal worden. 
 • Als het traject eenmaal van start gaat, zal er middels opdrachten die gekoppeld zijn aan de verschillende thema’s, gewerkt worden. Jullie maken zowel individueel als in koppelvorm de opdrachten. Per sessie wordt stil gestaan bij een aandachtsgebied en de gemaakte opdrachten. Jullie zullen er dan samen over in gesprek gaan, waardoor de verschillen en overeenkomsten duidelijk worden. Het doel is om overeenstemming te vinden en duidelijke afspraken met elkaar te maken.  

Afronding van het premarital mediationtraject 

Bij afronding zal de familiemediator een verslag maken van de gemaakte afspraken. Via de notaris kunnen deze afspraken vervolgens formeel worden vastgelegd in een akte huwelijkse voorwaarden (bij echtparen), akte partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partnerschap) of een samenlevingscontract (in geval van ongehuwde samenwoners). Aan de notariële akte wordt het opgestelde verslag van de gemaakte afspraken gehecht, zodat altijd duidelijk is wat de bedoeling is geweest van de afspraken. Zeker wanneer er bijkomende zaken spelen, zoals kinderen uit een eerdere relatie  of het hebben van een eigen onderneming, is het verstandig om hierover van te voren duidelijke afspraken te maken. 

Wanneer een relatie in een later stadium om welke reden dan ook verandert of eindigt, is een dergelijke overeenkomst een goede basis om gesprekken met elkaar te voeren. 

De gemaakte afspraken kunnen ook tevoorschijn worden gehaald op momenten dat een koppel er even niet uitkomt en er sprake is van een discussie. Er is immers dan al eerder over gesproken, maar mogelijk vergeten. Het vormt te allen tijde een goede basis voor het huwelijk en/ of voor bij het samenwonen!