TRAININGEN / WORKSHOPS

ONS AANBOD

Het werken aan je ontwikkeling en persoonlijke groei staat centraal bij onze workshops en trainingen.

Wij leveren altijd maatwerk en overleggen graag met jou om op deze wijze vorm te geven aan de workshop/ training. Wij hechten waarde aan jouw input. Wij vinden het om deze reden belangrijk dat de visie en cultuur van de organisatie, bedrijf en/ of stichting (opdrachtgever) in de workshop/ training voor alle deelnemers herkenbaar is.

Onze workshops/ trainingen zijn interactief! Ervaren en doen staan hierbij centraal. Middels verschillende aangeboden tools en technieken wordt gekeken wat het beste bij de deelnemers past en hoe zij dit het beste binnen hun dagelijkse leven kunnen integreren. Het doel is om de behandelde theorie eigen te maken. Dit gebeurt o.a. middels praktijkopdrachten. De deelnemers zijn actief bezig met het verwerken van de informatie. Daarnaast is er binnen een workshop/ training veel ruimte voor discussies en het uitwisselen van ideeën.

Een workshop/ training bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten, gevarieerd van enkele uren, een dagdeel of een hele dag.

Bij alle workshops en trainingen is het uitgangspunt om zelfbewustzijn van de deelnemers te vergroten en bewustwording te creëren waardoor gedragsverandering mogelijk is. Je wil immers direct aan de slag kunnen met wat je geleerd hebt en hierbij (positieve) resultaten zien. Iedere deelnemer is uniek. Tijdens de workshop wordt hier bij stil gestaan en wordt er aandacht besteedt aan belemmerende overtuigingen, aannames en onzekerheden die een positieve verandering in de weg staan.

Aan het einde van de workshops/ trainingen heb je als deelnemer meer kennis en vaardigheden opgedaan. Daarnaast is jouw zelfvertrouwen versterkt en ben je in staat om het geleerde op succesvolle manier eigen te maken, in de praktijk toe te passen en jouw denkwijze in positieve wijze aan te passen.