Vervangt een mediation een rechtszaak?

Nee, mediation kan een rechtszaak wel voorkómen. Soms adviseert een rechter om te proberen om de kwestie eerst op te lossen via mediation.