KIES VOOR MEDIATION:


 • Als jullie snel tot een oplossing willen komen;
 • Als jullie toekomstgericht willen handelen en niet in het verleden willen blijven hangen;
 • Als jullie bereid zijn met elkaar in gesprek te gaan;
 • Als jullie de zaken en uitkomsten in eigen handen willen houden;
 • Als jullie hoge kosten willen besparen;
 • Als er sprake is van een band en / of de band door jullie behouden wil blijven;
 • Als jullie maatwerk willen.

Tijdens de mediation werken en denken jullie zelf actief mee en bepalen jullie SAMEN de oplossing. Hierdoor is jullie oplossing vaak beter dan een besluit dat de rechter oplegt. Wij als mediators kiezen geen partij, maar blijven onafhankelijk en neutraal.

Belangrijke uitgangspunten voor het laten slagen van mediation zijn:

 • Jullie, beide partijen, verklaren zich in te zullen spannen om het mediationproces goed en effectief te laten verlopen én dat jullie de wil hebben om daardoor tot een oplossing van het geschil te komen;
 • Mediation werkt op basis van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Het staat eenieder van jullie én ons vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen. Beëindigen van het mediation traject gebeurt bij voorkeur aan de mediationtafel opdat afgesproken kan worden hoe men verder gaat en wat er gebeurt met hetgeen tijdens de mediation is besproken;
 • Jullie spreken af dat jullie gedurende de loop van de mediation afzien van acties die het proces nadelig kunnen beïnvloeden. Dus: opschorten van lopende juridische procedures, stoppen met elkaar te bestoken met brieven, e-mails, dagvaardingen et cetera;
 • Wij verklaren dat wij neutraal en onpartijdig zullen zijn en dat wij geen enkel belang hebben bij de oplossing die jullie voor jullie conflict zullen vinden. Indien een van jullie en/of beiden twijfelen aan de neutraliteit van ons, dan dient dat meteen bespreekbaar gemaakt te worden;
 • Onze taak is het verzorgen van de begeleiding van het communicatie- en onderhandelingsproces tussen jullie. Jullie zijn zélf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing;
 • Er geldt tussen jullie “cliënten” en de mediator absolute vertrouwelijkheid over hetgeen in het kader van de mediation naar voren komt;
 • Wij werken o.a. op basis van een uurtarief. Jullie maken zelf een afspraak over de verdeling van de kosten van de mediation;
 • De door mediation bereikte oplossing van het geschil kan schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst.

Bij elk conflictsituatie en / of nieuwe onderwerpen (in de toekomst) waar jullie er samen niet uitkomen kunnen wij inspringen en het proces begeleiden.

Kortom alle voordelen op een rij: 

 • Bij Mediators & Coaches kunnen oplossingen op maat worden afgesproken, afspraken die de rechter niet kan opleggen in een procedure, immers de rechter spreekt het recht uit volgens de wet. Hier heb je controle over de punten waarin je van mening verschilt en over de oplossingen.
 • Er is geen winnaar of een verliezer: er wordt gestreefd naar afspraken waarin jullie beiden verder kunnen. Deze afspraken worden vaker ook echt nagekomen omdat partijen zich meer betrokken voelen bij een oplossing die in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen. Bovendien kunnen er afspraken worden gemaakt voor toekomstige wijzigingen van omstandigheden, zodat conflicten en procedures in de toekomst worden voorkomen.
 • Een mediation verloopt in tijd aanzienlijk sneller dan een gerechtelijke procedure: de volledige echtscheiding is bij Mediators and Coaches gemiddeld afgerond in 2 tot 3 maanden en bij een procedure met ieder een eigen advocaat in 9 tot 12 maanden (of bij “vecht” scheidingen zelfs nog langer).
 • De kosten verbonden aan een mediation zijn aanzienlijk lager dan die van rechterlijke procedure.
 • Bij Mediators and Coaches kunnen misverstanden of problemen worden opgelost doordat je rechtstreeks met elkaar contact hebt. De onderlinge verstandhouding wordt niet onnodig beschadigd zoals bij een vechtscheiding. Er is bovendien aandacht voor ieders verhaal en emoties. Bij Mediators and Coaches is er een informeel karakter waardoor jullie je vaak meer op je gemak voelen en vrijuit kunnen spreken.