WAT DOEN WIJ ALS MEDIATOR

Wij helpen jullie om de vastgelopen communicatie te herstellen en wij onderzoeken met jullie waar de angel van het conflict zit. De inhoud van het conflict is aan jullie, wij geven daarover geen oordeel. Wij als mediators fungeren als gespreksleider(s) en doen dat door:

1) De regie in het gesprek te nemen, waardoor in de eerste plaats voor ieder gelijkelijk ruimte bestaat om zijn of haar verhaal te doen. Wij verhelderen datgene wat tot dan toe onderbelicht is gebleven;

2) Jullie – elk voor zich – inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en om inzicht in het gedrag van de ander te bevorderen;

3) Inzichtelijk te maken op welke wijze jullie die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren;

4) Helder te krijgen wat jullie graag opgelost willen zien en toewerken naar een acceptabele oplossing voor beide partijen.

Wij, als mediators, hebben geen enkel belang bij de oplossing die jullie onder onze begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat wij ons geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van jullie kunnen opstellen.

De MfN-registermediator handelt volgens de Gedragsregels voor Mediators en het MfN mediation Reglement. Indien één van de deelnemers van mening is dat een MfN-registermediator niet naar behoren handelt of heeft gehandeld, kan men de klacht voor laten komen bij de klachtencommissie. De klacht zal dan worden getoetst door de klachtencommissie en mogelijk ook bij het tuchtrecht.