WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN (CONFLICT)BEMIDDELAAR, MEDIATOR, PROCESBEGELEIDER EN CONFLICTCOACH?

Het begrip bemiddeling is heel breed en vrij inzetbaar. Iedereen kan bemiddelen (bijvoorbeeld in een gezinssituatie waar de broer bemiddeld tussen twee zussen, om een ruzie te voorkomen/harmonie te bewaren.

Een mediator is een soort van bemiddelaar; maar dan wel met duidelijke afspraken en voorwaarden die van tevoren zijn vastgelegd.

Een procesbegeleider bewaakt en stuurt de discussie, zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. Een conflictcoach is een coach die één van de partijen begeleidt om anders om te (leren) gaan met conflicten.

Een belangrijk verschil tussen een mediator en bemiddelaar: een mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand en laat de partijen zelf een oplossing vinden. Een bemiddelaar is vaak juist actief betrokken op inhoudsniveau