WAT IS MEDIATION?

Letterlijk vertaald betekent mediation ‘bemiddeling’. Een mediator (onafhankelijke, neutrale conflictbemiddelaar) staat tussen de partijen en probeert de partijen bij elkaar te brengen om zélf tot een gezamenlijke oplossing van het geschil te komen. De mediator legt partijen geen beslissing op: partijen houden de regie over de oplossing in eigen hand.