WAT KOSTEN WIJ

KOSTEN MEDIATION

Het tarief voor losse mediationsessies bedraagt € 150,00 per uur exclusief btw. 

De kosten bestaan uit een honorarium voor de mediator plus eventuele bijkomende kosten. Te denken valt aan de tijd in rekening gebracht die besteed wordt aan het maken van berekeningen (bijv. kinder- en partneralimentatie) en het schrijven van het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant, maar ook eventuele kosten, zoals locatiehuur, reis- en eventueel verblijfkosten. Het honorarium wordt berekend volgens een (uur)tarief en staat los van het wel of niet bereiken van een oplossing. Meestal worden de kosten evenredig door de partijen gedragen. Te denken valt aan 150 euro excl. btw en excl. de eventuele bijkomende kosten. Meestal worden de kosten voor de mediation in gelijke delen door de partijen gedragen. Uiteraard staat het jullie vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling. 

Er is ook de mogelijkheid voor een all-in tarief. De hoogte van ons all-in tarief voor scheidingsbemiddeling is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. In hoeverre is er al overeenstemming en welke zaken zijn voor jullie van belang. Moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan worden opgesteld? Is er een eigen bedrijf? Wat hebben jullie nodig aan gesprekken om de scheiding goed te regelen. Onze tarieven zijn, net als onze dienstverlening, maatwerk. Zo betalen jullie nooit teveel, maar alleen voor wat je nodig hebt.

Onze mediator bespreekt, op verzoek, tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek het all-in tarief met jullie. 

De ervaring leert dat conflicten binnen gemiddeld 4 tot 6 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur opgelost kunnen worden. De deelnemers besluiten zelf met welke frequentie ze bij elkaar komen met pauzes van ongeveer 10 dagen of tot de benodigde stukken die nodig zijn geregeld zijn. Een mediationtraject duurt korter dan een gerechtelijke procedure. Daarnaast is een mediationtraject ook aanzienlijk goedkoper en de oplossing die eruit voortvloeit duurzamer.

SAMENWERKING MET SPECIALISTEN

Tijdens het mediationtraject werken wij samen met een aantal specialisten. Te denken valt aan o.a. een financieel specialist of een advocaat op het gebied van financiële en juridische consequenties bij echtscheidingen. Hierdoor is het voor jullie niet meer nodig om naast een mediator andere specialisten in te huren. Mocht je toch liever je eigen specialist inhuren dan kan dat natuurlijk ook.

KOSTEN COACHING

Het tarief voor coaching bedraagt € 100,00 per uur exclusief btw.

Wij bieden ook de mogelijkheid tot flexibele coaching.  Bij flexibele coaching is het mogelijk om op afroep coachingssessies in te boeken en de inhoud van de sessie zelf te bepalen. 

Soms zit je nou eenmaal in een levensfase waarin veel gebeurt. Dan kan het voor jou prettig zijn dat wij in te boeken zijn naar gelang jouw behoeften. Wij kunnen dan langs de zijlijn met jou meelopen en jou coachen om jouw doel te behalen.

Middels een coachingsstrippenkaart hou je de kosten zelf in de hand. Een strippenkaart werkt als volgt:

  • 1 strip staat voor 1 uur;
  • De coachingssessie kan face to face, via beeldbellen, telefonisch of via de e-mail plaats vinden;
  • De strippenkaart is beperkt geldig, namelijk 1 jaar;
  • Er is een minimum afname van 15 minuten per keer;
  • Er zijn verschillende strippenkaarten die je kan kopen.

Deze bedragen:

€ 270,00 exclusief  btw voor 3 coachingsgesprekken van een uur;

€ 510,00 exclusief btw voor 6 coachingsgesprekken van een uur;

€ 720,00 exclusief btw voor 9 coachingsgesprekken van een uur.

KOSTEN KINDGESPREK

Het tarief voor een gesprek met een kind bedraagt 50 euro exclusief BTW ongeacht de tijdsduur.

KOSTEN VERTROUWENSPERSOON
 
Wij werken op basis van abonnementen. De kosten van een dergelijk abonnement hangt o.a. af van het aantal werknemers en voor de mate van onze bereikbaarheid voor jouw bedrijf / organisatie.  
De abonnementen zijn gebaseerd op basis van twee vaste momenten per week dat wij (in ieder geval telefonisch en per e-mail) bereikbaar zijn voor jullie medewerkers. Deze bedragen zijn exclusief de overige diensten / acties die voortvloeien uit een beklag.

ANNULERING

Indien partijen of één van de partijen een mediationsessie of een coachingssessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en wordt het honorarium en de overige kosten in rekening gebracht. Afspraken die gepland staan op de maandag dienen uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 13.00 uur te worden geannuleerd. 

Alle bedragen dienen per pin of via de website betaald te worden.