Wie nemen er deel aan mediation?

Alleen de direct betrokken nemen deel aan mediation. Partijen kunnen zich eventueel laten bijstaan door adviseurs, familie, etc. De zaken die worden besproken zijn strikt vertrouwelijk. Er wordt altijd getekend voor geheimhouding.