Wie ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen?

Meestal wordt er een evaluatiemoment meegenomen in de afspraken. Dit kan gebeuren onder begeleiding van een mediator. Indien noodzakelijk kan er ook een deurwaarder of rechter ingeschakeld worden wanneer een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Hier is echter alleen sprake van in uiterste gevallen.